ยินดีต้อนรับสู่ Web Blog KruNattida ค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัีว


รายวิชา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน  สุจิตตรา  จันทร์ลอย
ปีการศึกษา  2/2553

นางสาวณัฐธิดา  ทองเภา  ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  หมู่  2  รุ่น  13
นายพชระ  มณีผล  ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  หมู่  2  รุ่น  13
คณะคุรุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่  13  มีนาคม  พ.ศ.2530
อายุ  23  ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน  9/3  หมู่  3  ต.บ้านม่วง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
การศึกษา  ปริญญาตรี  การจัดการอุตสาหกรรม  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน  ครูผู้สอน  (โรงเรียนวัดม่วง)
เบอร์โทรติดต่อ  081-0173611 
E-mail  ma_ma_moji@hotmail.com

7 ความคิดเห็น: